Trafikken ud af Sydbyen

Trafikken ud af Sydbyen

Mange flytter i disse år til sydbyen. Det er godt for Horsens, og det giver mulighed for at renovere og bygge børnehaver, skoler, plejeboliger og idrætsanlæg.

Det betyder dog også meget mere trafik. Det nemmeste er at gøre ingenting ved de mange tusinde biler. Det svære er at komme med en løsning.

Kommunens forvaltning har foreslået en ringvej syd om Horsens (fra havnen til motorvejen) for at imødegå den stigende trafik. På den måde undgår man, at trafikken, lastbilerne og støjen på Bjerrevej, Strandkjærvej og Ternevej øges markant.

Første etape af Ringvej Syd er netop bygget, og lige nu diskuteres en evt. forlængelse fra Bjerrevej til Bollervej, hvor ni alternative forslag er undersøgt.

Ifølge forslaget skal vejen IKKE gå igennem skoven eller Klokkedal, men langs med den eksisterende vej, hvor udvidelsen sker på landbrugsjord. Vores ambition er at lede den unødvendige trafik uden om sydbyen.

Nu afventes den nuværende høringsperiode og om der skulle komme et bedre forslag. Men noget skal der gøres ved trafikken i sydbyen.

Kommentarer


Andreas Boesen
Andreas Boesen

Jeg er medlem af Horsens Byråd for Socialdemokratiet og har været det siden 2010. Den 21. november 2017 er der igen kommunalvalg, hvor jeg genopstiller. Jeg håber du vil overveje, at give mig din stemme.

Skriv til mig på Facebook