Den grønne overligger skal hæves

Ambitioner på det grønne område

Men at passe på grundvandet, rejse ny skov, opkøbe landbrugsjord til naturområder, rense fjord og åer, energirenovere, overgå til elbusser og genbruge mere affald er ikke gratis. Derfor vil vi gå til de kommende budgetforhandlinger for 2022 med en ambition om at hæve den grønne overligger og at afsætte betydelige midler til natur- og klimaprojekter.

 

bubble