Beskæftigelse og erhvervsliv

Flere virksomheder flytter til Horsens og mange udvider. Det gør de, hvis der er gode rammer for at drive virksomhed i kommunen. Et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv er en forudsætning for at skabe flere lokale arbejdspladser – og flere iværksættere. Det vil jeg arbejde for.

Helt konkret vil jeg arbejde for:

  • At vi fortsat har tilflytning til Horsens Kommune, da det er med til at sikre kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder
  • At flere unge vælger en erhvervsuddannelse
  • Flere tekniske og merkantile uddannelser til Horsens
  • Bylivsprojekter i midtbyen der er med til at tiltrække handlende til vores butikker
  • Sikre at der er erhvervsarealer nok i kommunen til nye virksomheder eller udvidelse af eksisterende

">

">

Tilbage

bubble