Boliger og byudvikling

Horsens vokser og har de senere år været én af de kommuner i Jylland, der
har haft den største stigning i indbyggertal, og vi er nu over 93.000 indbyggere.

Et stigende indbyggertal skaber grundlag for mere liv i byen. Det betyder, at vi kan bevare og sikre en udbygning af daginstitutioner, skoler og tilbud til ældre og handicappede.

Jeg mener, at vi fortsat skal tiltrække nye borgere, nye virksomheder og uddannelser
til kommunen, så der sikres et stort antal lokale lønmodtagere, arbejdspladser og mange attraktive studiepladser.

Horsens skal være et sted for alle. Derfor skal vi bygge mange forskellige boliger. Nye bydele skal være blandede bydele med unge, gamle, lejere og ejere. Derudover skal vi bygge, så alle har råd til en god, moderne bolig. Det vil jeg arbejde for.

Tilflytningen til Horsens giver muligheder.

Muligheder for at holde gang i børnehaver, foreningsliv og skoler i kommunens mindre lokalsamfund. Muligheder for flere kunder til oplevelsestilbud, restauranter, kulturtilbud, detailbutikker på gågaden og lokale virksomheder. Muligheder for flere skatteindtægter der kan bruges på ældrepleje, pædagoger, folkeskole, nye veje, naturområder, osv. Mulighed for kvalificeret arbejdskraft til lokale virksomheder og nye iværksættervirksomheder.

Helt konkret vil jeg arbejde for:

  • Minimum 100 prisvenlige familieboliger til max 5.000 kr om måneden
  • Lejeboliger til socialt udsatte til 3.700 kr. om måneden
  • 400 senior- og ældrevenligeboliger i Horsens og i oplandet, så det er muligt at blive ældre og samtidig blive boende i sit lokalområde
  • Prioritere nye boligformer i form af seniorfællesskaber, ungekollektiver, osv.
  • At grønne områder og bæredygtigt byggeri tænkes mere ind i kommende byudvikling
  • Udviklingsplaner for de gamle bykvarterer i Horsens by så man kan forbedre trafiksikkerhed og cykelforbindelser, sikre fleregrønne områder, osv. 
  • Flere legepladser og grønne områder i midtbyen

">

Tilbage

bubble