Oplandet og landsbyerne

Mange af de mindre og mellemstore byer og lokalsamfund i kommunen er inde i en spændende udvikling, hvor stadig flere flytter til og bliver en del af de nære og givende fællesskaber, der findes her.

Det er en udvikling, som er båret af de mange mennesker, der tager ansvar for deres lokalområde, og som derigennem er med til at forme en attraktiv ramme om det gode liv for rigtig mange mennesker.

Det er vigtigt at skabe rammerne for udvikling og liv – også i de mindre byer. Det vil jeg arbejde for.

Helt konkret vil jeg arbejde for:

  • At det skal være muligt som barn og ung i oplandet at blive transporteret til og fra uddannelser såvel som fritidsinteresser i Horsens Kommune
  • Udviklingsplaner for alle lokalsamfund med konkrete handlinger til at forbedre hverdagslivet
  • Flere puljemidler til landsbyer og mellembyer der kan støtte lokale initiativer
  • Områdefornyelse i Østbirk, Gedved og Hovedgård på samme måde som det er sket i Horsens og Brædstrup
  • At alle bysamfund fortsat er i udvikling.

Tilbage

bubble