Ældre og seniorer

Ældre fortjener et godt og aktivt seniorliv og en værdig og tryg alderdom. Medarbejderne på plejehjem og i hjemmeplejen løber stærkt, og de har brug for flere kollegaer til nærvær, pleje og mere respekt for vores ældre.

Derfor vil jeg arbejde for flere hænder til ældreplejen, nye bofællesskaber til seniorer og flere aktivitetstilbud til ældre.  

Helt konkret vil jeg arbejde for

  • Flere hænder og bedre tid i hjemmeplejen og på plejehjem
  • Ny organisering af hjemmeplejen og mere autonomi til medarbejderne for at give mere tid til samtale og nærvær
  • Fokus på at få flere unge ind i ældreplejen og på at forbedre arbejdsmiljøet generelt
  • Flere ældrevenlige boliger i lokalområdet så ældre og seniorer kan blive i deres lokalområde, når behovet for en anden bolig opstår. Det gælder både i sydbyen, centrum og vestbyen, men også Hatting, Lund, Stensballe, Egebjerg, Gedved, Østbirk og Hovedgård
  • Støtte nye seniorbofællesskaber der er målrettet 50-55+ så man har mulighed for at blive en del af et nyt fællesskab, mens man stadig er i sin bedste alder
  • Udbygge vores aktivitetscentre med tilbud til et indholdsrigt seniorliv 

">

">

Tilbage

bubble