Natur og miljø

En mangfoldig natur har værdi i sig selv. Men naturoplevelser giver også livskvalitet for alle os, der bruger den. I Horsens har vi været dygtige til at udvikle vores bysamfund og binde byer sammen. Nu skal vi udvikle vores natur, binde den sammen og skabe adgang til flere naturoplevelser.

Derfor vil jeg arbejde for flere grønne områder i byen, nye skove og naturområder samt tilgængelighed i naturen for ældre, børnefamilier og alle os andre, der bruger naturen.

Som formand for Horsens Vand har jeg især arbejdet med skovrejsning for at passe på grundvandet og med at klimasikre Horsens midtby, så vi ikke får oversvømmelser. Men vi er ikke i mål endnu.

Helt konkret vil jeg arbejde for:

  • En grøn pulje på minimum 10 mio. kr. årligt til investeringer i biodiversitet, klimaløsninger, opkøb af naturarealer og skovrejsning
  • Nye naturområder i sydbyen, Bygholm Bakker, Nørrestrand og Stensballe, og nye skove ved Hatting, Torsted og Egebjerg
  • Sikring af vores drikkevand gennem dyrkningsforbud ved indvandingsområder
  • Flere initiativer til at gøre Horsens Fjord renere
  • Mere genanvendelse af erhvervsaffald
  • Stille krav til mere bæredygtigt byggeri
  • Flere grønne områder i byerne startende med 5 konkrete projekter i 2022
  • Øget brug af vedvarende energi i Horsens Kommune
  • Horsens Kommune skal være klimaneutral i 2030

">

Tilbage

bubble