Børn og familier

Alle børn skal have de bedste muligheder for det gode børneliv uanset baggrund. I Horsens Kommune gør vores daginstitutioner og folkeskoler det allerede godt. Men der er behov for bedre rammer til at styrke læringen i vores dagtilbud og skoler, så alle børn og unge trives.

Derfor vil jeg arbejde for mere pædagogisk personale i daginstitutioner, flere lærere i folkeskoler og moderne institutioner, der kan give alle børn og unge en god start på livet, og de bedste forudsætninger for at klare sig godt som voksen.

Helt konkret vil jeg arbejde for:

  • Flere hænder i dagtilbud og at vi går længere end minimumsnormeringerne
  • 500 mio. kr. til nye dagtilbud og renovering og udbygning af folkeskoler
  • Styrke sundhedsplejen og den tidligere forebyggende indsats
  • Mere frihed til folkeskolen til bl.a. at bestemme skoledagens længde og to-lærer ordning
  • Løft af det specialiserede børne- og ungeområde og mere støtte til familier med børn med handicap eller svære diagnoser
  • En ny profilskole i Horsens by inden for håndværk og andre praktiske fag 
  • At sikre fokus på rekruttering af personale til dagtilbud og skole

Herunder kan du se mine udmeldinger om børneområdet.

">

Tilbage

bubble